شات اف RETANGOLO

Shut-off douchette with 1/2" pipe connection

کد محصول: 20021

توضیحات محصول

در رنگ های : کروم ، فینوکس ، مشکی، مسی ،مشکی متالیک

مشخصات فنی

      دانلودها

      محصولات مکمل