فرصت های شغلی

مدیر پروژه

تحصیلات یا تجربه علمی مرتبط با معماری

دارای حداقل ۴ سال تجربه کار

توانمند در مهارتهای نرم (خوش اخلاق، صبور، فن بیان خوب، ارتباطات اجتماعی قدرتمند، توانایی شنیدن پویا و...)

*

توضیح : افرادی که منطقه سکونتشان به دفتر نزدیک باشد در اولویت هستند.

مسئول دفتر

مسلط به کامپیوتر، اینترنت و مهارت های ICDL، آشنایی با سیستم بایگانی و نرم افزارهای CRM

حداقل دو سال سابقه کاری مرتبط

داشتن حداقل مدرک کارشناسی و آشنایی با زبان انگلیسی، روابط عمومی قوی و آشنایی با اصول منشی گری

*

توضیحات :هماهنگی و تنظیم برنامه های روزانه و جلسه ها با توجه به نیاز مجموعه. گزارش موارد مهم روزانه به مدیر. پاسخگویی مناسب به تماس ها و مراجعین حضوری. ثبت و انتقال تماس های دریافتی به مسئولین مربوطه. تنظیم برنامه و هماهنگی ملاقات و جلسه های داخلی و خارجی مدیران. ارائه نامه های وارده جهت ملاحظه و مدیران به صورت روزانه. ابلاغ دستورات، نامه ها و مراسلات به واحدهای ذیربط حسب مورد. پیگیری به منظور آماده نمودن و ارسال دستورجلسات. پیگیری تلفنی امور محوله با سازمان ها، ادارات، نهادها و مؤسسات دولتی و غیره. هماهنگی و انجام مقدمات سفر( رزرو بلیط و هتل). نگهداری و بایگانی مرتب تمامی مستندات الکترونیکی و کاغذی اعم از دریافتی و ارسالی. ثبت، نگهداری و بروز رسانی اسناد گردش مالی پروژه ها. همکاری با سایر پرسنل