تاریخ انتشار:February 6, 2023

GEBERIT هجدهمین برند برتر دنیا

فور بس یکی از قابل اعتماد ترین و موثق ترین وب سایت ها و نشریات جهان در زمینه اقتصادی طبق گزارشات و تحلیل های به عمل آمده کمپانی گبریت را هجدمین  برند برتر در سال2017 اعلام کرد.

مطالعه بیشتر :

https://www.forbes.com/companies/geberit/