تاریخ انتشار:February 6, 2023

راه کار های گبریت برای پیشگیری از ویروس کرونا

امروزه با توجه به موضوع بیماری کرونا ، بهداشت به ویژه در اماکن عمومی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. هرچه دست شما سطح کمتری را لمس کند ، میکروب و باکتری های کمتری را به خود جذب می کند. با استفاده از راه حل های بدون نیاز به تماس گبریت می توانید نیاز برخورد با سطوح را به حداقل برسانید.

یکی از این راه حل ها استفاده از کلیدهای فلاش تانک بدون نیاز به لمس می باشد. مانند مدل سیگما 80 و سیگما 10 که شما با نگه داشتن دست خود مقابل کلید و بدون لمس آن دستور عملیات فلاش را می دهید.

دومین راه حل استفاده از شیرآلات چشمی Piave  و Brenta که توسط سنسور مادون قرمز فعال می شود و برای باز کردن آب نیاز به لمس دست با شیرآب نیست.

⠀سومین راه حل هنگام استفاده از توالت های مدل Aquaclean می باشد که برای باز و بسته کردن درب نشیمن نیاز به لمس نداشته و توسط سنسور درب توالت با حضور شخص فعال شده و به صورت خودکار باز و بسته می شود.