تاریخ انتشار:February 6, 2023

خرس قطبی روی توالت ما؟

400کیلوگرم – این وزن یک خرس قطبی بزرگسال است. مطابق استاندارد اتحادیه اروپا ، این وزنی است که توالت ها و بیده های وال هنگ باید تحمل کنند و استراکچرهای نصب Geberit برای توالت های وال هنگ به شکلی طراحی شده اند تا وزنی مشابه وزن خرس قطبی را تحمل کنند.

آزمایشات دقیق به وسیله کامپیوتر در آزمایشگاه فناوری ساختمان و آکوستیک Geberit انجام می شود و قبل از این آزمایشها هیچ محصولی به مرحله تولید نمی رسد.

یورینال ها باید بتوانند تا وزن 150 کیلوگرم را تحمل کنند ، در حالی که دستگیره های پشتیبانی باید قادر باشند 100 کیلوگرم را تحمل کنند. سرویس های بهداشتی سرامیکی گبریت و همچنین سیستم های نصب دارای این استانداردها هستند.

گبریت چگونه ظرفیت تحمل آنها را تعیین می کند؟ ما با استفاده از برنامه های شبیه سازی شروع به بررسی استاتیک روی کامپیوتر می کنیم ، اما این کافی نیست.

تنها چیزی که در پایان تایید می شود ، آزمایش واقعی در آزمایشگاه فناوری ساختمان و آکوستیک Geberit است ، جایی که متخصصان ما هر سال بین 80 تا 120 تست استاتیک را انجام می دهند و همچنین سیستم های جدید نصب را آزمایش می کنند. با استفاده از یک بازوی اندازه گیری سه بعدی ، یک چارچوب نیرو و یک سیلندر فشار ، ما چگونگی واکنش محصولات به بارهای مختلف را تحلیل می کنیم. فقط در صورتی که نتایج آزمون از مقادیر تحمل شدید تجاوز نکند ، یک پیشرفت جدید به تولید می انجامد. ما باید در این آزمایش کاملاً بی رحمانه باشیم. شما هرگز نمی دانید ، شاید روزی بخواهید با قدرت بیشتری خود را به روی توالت بیاندازید.