» محصولات » GEBERIT » یورینال » توالت یورینال پرادا گبریت
GEBERIT Urinal Preda for concealed urinal control

قابل استفاده با کلیدهای مکانیکی
اتوماتیک
ریملس و قابلیت دسترسی به ورودی و خروجی آب بدون نیاز به جداسازی یورینال

کد کالا:

116.070.00.1